Vera i Eržika

Technical data
75 min, 16 mm, kolor
Clip
Fotografije iz filma
Fotografije sa snimanja
Synopsis

Dve junakinje filma, Vera i Eržika, od trinaeste godine su radnice tekstilane "Trudbenik" u Pančevu. Pripremajući se za odlazak u penziju, suočavaju se sa brojnim problemima i nesporazumima: po odredbama novousvojenog zakona o penzionisanju priznaje im se radni staž samo od petnaeste godine života. Da bi ostavarile pravo na penziju, njima dvema sada formalno nedostaje po dve godine staža. Krenuvši od ovog problema kao izvora dramskog konflikta, u filmu su predstavljena emotivna stanja junakinja, njihove porodice, odnos sa koleginicama sa posla, čitav niz raspoloženja i preokupacija ljudi koji su došli do kraja svog radnog veka.

Credits

Scenario i režija: Želimir Žilnik
Snimatelj: Arpad Nemet
Montaža: Margita Nemet
Glume: Vera Miladinović i Eržebet Jakab

Produkcija: TV Novi Sad