Bolest i ozdravljenje Bude Brakusa

Technical data
98 min, 16 mm, kolor
Clip
Fotografije iz filma
Fotografije sa snimanja
Synopsis

Protagonisti ove doku-drame su stari seljaci naseljeni u Banatu nakon Prvog Svetskog rata, 1922. godine. Drama se fokusira na nekoliko važnih događaja u njihovim životima. Hraneći bika, Buda Brakus doživljava ozbiljnu povredu, odveden je u bolnicu na operaciju. Tokom oporavka posećuju ga stari drugovi sa kojima evocira uspomene iz Prvog Svetskog rata. Seća se svog ranjavanja, boravka u stacionaru u Bizerti, prelaska preko Albanije, vremena provedenog u Americi 1910. godine. U ovim segmentima korišteni su arhivski materijali. Brakus odlazi u banju gde sreće ljude iz starije generacije radnika Mađara. U vreme kada se Brakus naselio u Vojvodini, oni su uglavnom radili po mlinovima ili su kao zidari pomagali novopridošlicama u izgradnji kuća. Impresivna životna iskustva svih protagonista utkana su u živopisne scene i mudre priče, te se njihovi iskazi pretvaraju u spontana svedočanstva o sudbinama ljudi ovog regiona.

Credits

Scenario i režija: Želimir Žilnik
Snimatelj: Arpad Nemet
Montaža: Slobodan Jandrić
Zvuk: Karolj Štanjo

Igraju: Bude Brakus, Spasoje Ilić, Rade Kantar, Ćetko Obradović

Produkcija: TV Novi Sad